Wat wij doen

B.A.V. nv is een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf en biedt een breed pakket aan:
Bij ons kunt u terecht voor:

 • Asbestverwijdering conform Belac 2-405 (Codex, Boek VI Titel 3)
 • Bouwen van hermetische zone.

Tevens zijn wij ook gecertificeerd conform:

 • VCA** (versie 2017/6.0)

B.A.V. nv werkt door geheel België voor aannemers, particulieren, sloop en/of andere asbestverwijderingsbedrijven.
Als opdrachtgever of onderaannemer worden projecten snel en vakkundig uitgevoerd. Tevens zijn wij 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar, ook voor calamiteiten!

Hopelijk mogen wij u eens verwelkomen en uitleg geven over hoe ons bedrijf te werk gaat.

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor een groep mineralen die wat betreft samenstelling en eigenschappen erg veel op elkaar lijken.
Er bestaan 2 soorten asbest te weten de Serpentijn met haar vezelstructuur en de Amfibool met haar naaldstructuur. 

In de praktijk worden de verschillende soorten asbest veel met hun oorspronkelijke kleur aangeduid. Deze verschillende kleuren zijn echter vaak alleen te zien bij ruw asbest. Zodra asbest bewerkt wordt verdwijnen deze kleurverschillen bijna volledig. Alleen laboratoriumanalyse kan dan nog uitsluitsel geven over de gebruikte asbestsoort.

Serpetijn:

 • Chrysotiel - Wit

Amfibool:

 • Amosiet - bruin
 • Crocidoliet - blauw
 • Tremoliet - grijs
 • Actinoliet- geel
 • Anthofyliet - Groen

 

Toepassingen

Asbest werd bijna overal toegepast totdat het in 1999 verboden werd om asbest in producten te verwerken.
In meer dan 3.000 producten is waarschijnlijk ooit asbest gebruikt. Bovendien is het vaak toegepast in gebouwen als fabrieken, woningen en schuren, en in treinen, auto’s en schepen. Het kan bovendien voorkomen in puin en grond. Op enkele plaatsen zijn er zelfs wegen mee verhard.

Enkele van de meest voorkomende toepassingen van asbest zijn:

 • golfplaten dakbedekking op schuren
 • onderlaag van vinylvloerbedekking (flowerpower motief, jaren 70/80)
 • rioleringsbuizen
 • vensterbanken
 • remvoeringen (lift en auto's) en koppelingsplaten
 • scheidingswanden (’Eternietplaat’) en plafonds
 • isolatie rondom cv-ketels
 • rookgasafvoeren
 • doorvoeren

Ziektes

Zolang asbest in gebonden toestand verkeert, is er geen gevaar voor de gezondheid. Als losse asbestvezels worden ingeademd lopen zij vast in de kleine luchtwegen en longblaasjes. Daar worden de kleine vezels opgenomen door macrofagen (opruimcellen). Vezels die hiervoor te groot zijn, kunnen gaan migreren (wandelen) in de weefsels. Ook kunnen zij zich via de lymfebanen verspreiden en zo terecht komen op plaatsen ver verwijderd van de kleine luchtwegen. Opgehoeste losse vezels en macrofagen kunnen worden ingeslikt en verlaten het lichaam via het darmstelsel.

Als gevolg van blootstelling aan asbest, kunnen verschillende asbestziektes ontstaan:

 • asbestose
 • asbestpleuritis
 • longkanker
 • mesothelioom (zowel aan longvlies, buikvlies als hartzakje)
 • pleurale verdikking

De meeste ziektes openbaren zich pas tientallen jaren nadat de blootstelling aan asbest heeft plaatsgevonden en zijn niet of nauwelijks te genezen. In Nederland sterven jaarlijks naar schatting zo'n 700 mensen aan asbestziektes over het aantal sterf gevallen in België is helaas nog niets openbaar bekend gemaakt.

Wetgeving

Het koninklijk besluit van 28 augustus 1986 bepaalt dat 'indien de technische mogelijkheid bestaat, asbest vervangen moet worden door vervangingsproducten die minder schadelijk zijn voor de gezondheid van de werknemers'.

Met het Ministerieel Besluit van 22 december 1993 werd voor bedrijven de verplichting ingevoerd om een asbestinventaris op te stellen, waarin onder meer vermeld wordt welke asbestproducten zich in het bedrijf bevinden, in welke staat ze zich verbinden en welke maatregelen er genomen zullen worden om blootstelling van werknemers te voorkomen.
Het koninklijk besluit van 23 oktober 2001 verbood de vervaardiging, het gebruik en het op de markt brengen van asbest bevattende producten.

Op 16 maart 2006 verscheen het koninklijk besluit 'betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest'. Het KB is een omzetting van de Europese richtlijnen ter zake in Belgisch recht.

Op gebied van massale en wijd uitgespreide milieuverontreiniging door asbest is vooral de Eternit-fabriek te Kapelle-op-den-Bos in de actualiteit getreden.

De Vlaamse overheid heeft in de Vlaamse milieuwetgeving het beleid omtrent asbest verwerkt in de afvalstoffenwetgeving en probeert door middel van sensibiliseringscampagnes de burger te informeren omtrent het gevaar van asbest. Andere maatregelen die zijn uitgewerkt in het actieplan asbestbeheersing zijn onder meer opleidingen voor professionelen en diverse specifieke beleidsmaatregelen zoals administratieve uitwerking.