Asbest is een verzamelnaam voor zes in de natuur gevormde mineralen met een vezelstructuur. Asbest heeft lang bekend gestaan om een aantal goede eigenschappen: het is sterk, slijtvast, bestand tegen basen en hoge temperaturen. Bovendien was het goedkoop.

Enkele soorten asbest

Vaak toegepaste soorten in België

Wit asbest (chrysotiel)

Wit asbest (chrysotiel)

Blauw asbest (crocidoliet)

Blauw asbest (crocidoliet)

Bruin asbest (amosiet)

Bruin asbest (amosiet)

Asbest werd met of zonder een bindmiddel verwerkt tot een grote variatie aan producten. Dit deed men door het te combineren met een bindmiddel zoals cement, karton, lijm of gips. Soms zijn in één product twee of drie verschillende soorten asbest aanwezig. In de loop der tijd vindt door diverse invloeden aantasting van het bindmiddel plaats. Soms vergaat het bindmiddel helemaal.